Trwa ładowanie...

Kto jest narażony na nerwicę?

Avatar placeholder
30.05.2017 08:59
Kto jest narażony na nerwicę?
Kto jest narażony na nerwicę?

Osobowość człowieka jest kształtowana przez wiele czynników zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Za całokształt naszego usposobienia odpowiadają wewnętrzne przeżycia, otoczenie, w którym dojrzewamy, doświadczenia z dzieciństwa itp. Stresujące sytuacje mogą mieć wpływ na kształtowanie się jednostki z cechami zaburzeń nerwowych.

spis treści

1. Jak zinterpretować pojęcie charakter człowieka?

Mówiąc o charakterze, mamy przede wszystkim na myśli część osobowości. To zespół cech psychicznych, które mają wpływ na to, co myślimy i jak się zachowujemy. Charakter możemy umiejscowić w obszarze ludzkiej emocjonalności. W jego obrębie znajdziemy takie wartości jak: sposoby reakcji na określone bodźce, rozpoznawanie reakcji w kontekście umysłu oraz uczuć. Osobowość człowieka musi umożliwić mu funkcjonowanie na tle grupy społecznej. Prawidłowe zależności charakteru opierają się na postępowaniu według określonych, własnych zasad, brakiem odpowiedzi na negatywną manipulację, obroną własnych sądów oraz życiem według reguł wewnętrznego sumienia.

Rozwój nerwicy zależy m.in. od charakteru człowieka
Rozwój nerwicy zależy m.in. od charakteru człowieka

2. Osobowość zaburzona

Zobacz film: "Ciekawe gry i zabawy dla całej rodziny"

Zaburzenia osobowości są dla niektórych tematem dosyć wstydliwym, jednak niezwykle powszechnym. Aby można było mówić o zdrowym charakterze, należy przede wszystkim zdawać sobie sprawę z tego, że czasami, pod wpływem logicznych argumentów, można zmienić dotychczasowe zasady postępowania. Rygor prowadzi do trudności na tle życia społecznego. Dzieciństwo jest czasem, w którym najintensywniej kształtuje się osobowość człowieka. Dlatego też patologiczne sytuacje i traumy są w stanie na zawsze skrzywić psychikę. Negatywne cechy utrwalane w okresie dzieciństwa mogą być przyczyną konfliktów z otoczeniem. Pamiętajmy jednak o tym, że zdrowo rozwinięty charakter również jest narażony na występowanie nerwic i innych chorób psychicznych.

Zobacz także:

3. Wpływ charakteru na rozwój nerwicy

Rozwój nerwicy zależy od bodźców kulturowych, społecznych, a także od względów biologicznych. Czynnikiem psychicznym jest przede wszystkim charakter człowieka. Jego kształt zależy od czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Każdy z nas posiada własny kręgosłup moralny. Trzymając się kurczowo utrwalonych zasad, również możemy odczuć rozbieżność pomiędzy potrzebami a koniecznością. Zaburzenia emocjonalne mogą pojawić się na tle niemożności bycia elastycznym. W ten sposób rodzi się napięcie psychiczne. Warto wiedzieć, że to głównie osobowość człowieka decyduje o podatności na zaburzenia nerwicowe.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze