Trwa ładowanie...

Urazy okołoporodowe u noworodka i matki

 Ewa Rosiecka
01.02.2023 19:57
Urazy okołoporodowe mogą wystąpić zarówno u noworodka, jak i jego matki
Urazy okołoporodowe mogą wystąpić zarówno u noworodka, jak i jego matki (Adobe Stock)

Uraz okołoporodowy to powstałe w przebiegu porodu uszkodzenie tkanek miękkich, nerwów, kości, skóry lub narządów wewnętrznych noworodka, lub matki. Według statystyk liczba mechanicznych urazów okołoporodowych stale maleje, do czego w dużym stopniu przyczynił się wzrost standardów opieki położniczej. Mimo to w dalszym ciągu jest to duży problem - urazy okołoporodowe, jak też niedotlenienie dziecka mogą prowadzić do uszkodzeń układu nerwowego. W ich konsekwencji dziecko może cierpieć m.in. na porażenie splotu barkowego, padaczkę czy upośledzenie umysłowe. Jakie mogą być urazy okołoporodowe noworodka, a jakie mogą wystąpić u matki?

spis treści

1. Czym jest uraz okołoporodowy?

Zgodnie z definicją uraz okołoporodowy to mechaniczne i czynnościowe uszkodzenie ciała nowo narodzonego dziecka lub matki dziecka.

Uraz okołoporodowy może być:

Zobacz film: "Za co lekarze przyznają punkty w skali Apgar?"
 • mechaniczny;
 • biochemiczny (niedotleniowy), którego skutkiem może być niewydolność wielonarządowa. Może powstać przed porodem, w czasie porodu lub podczas resuscytacji poporodowej.

Urazy te powstają z częstotliwości 6-8 na 1000 porodów.

2. Czynniki sprzyjające urazom okołoporodowym

Co sprzyja powstawaniu urazów okołoporodowych u noworodków donoszonych? Jest to:

 • przedłużający się poród;
 • miednicowe położenie płodu;
 • makrosomia;
 • poród zabiegowy;
 • brak opieki medycznej;
 • brak współpracy rodzącej z położną w trakcie porodu;
 • duża niedojrzałość u dzieci urodzonych przedwcześnie;
 • niewspółmierność porodowa (wielkość płodu przekracza rozmiary kanału rodnego).

Największe ryzyko urazu okołoporodowego zachodzi u noworodków donoszonych z dużą masą ciała, a także u wcześniaków, których delikatne, nie do końca dojrzałe tkanki łatwiej ulegają uszkodzeniu.

3. Najczęściej występujące urazy okołoporodowe u noworodka

Urazy okołoporodowe występują u 1, 5 proc. - 3 proc. nowo narodzonych dzieci. Dotyczą narządu ruchu, narządów wewnętrznych oraz układu nerwowego. Najczęściej występują:

 • urazy narządu ruchu - złamania kości ramiennej, obojczyka, kości udowej;
 • urazy szyi i głowy - kręcz szyi, uszkodzenie skóry głowy, złamanie kości czaszki, przegłowie, krwiaki podokostnowe, wgniecenia kości czaszki;
 • uszkodzenia obwodowego układu nerwowego - porażenie nerwu przeponowego, porażenie splotu barkowego; porażenia te mają różny charakter: wyróżniamy splot barkowy typu Klumpke, typu Duchenne’a-Erba i całkowite.

Inne urazy okołoporodowe to m.in.:

 • encefalopatia niedotleniowo - niedokrwienna;
 • krwawienie śródczaszkowe;
 • powikłania ciężkim krwawień dokomorowych;
 • uszkodzenia nerwów czaszkowych;
 • okołoporodowe uszkodzenia innych narządów;
 • mózgowe porażenie dziecięce.

4. Najczęściej występujące urazy okołoporodowe u matki

Urazy, które najczęściej występują u matek w wyniku porodu to:

 • uszkodzenie krocza;
 • pęknięcie brzegów szyjki macicy;
 • pęknięcie krocza i ścian odbytu.

5. Urazy okołoporodowe - odszkodowania i zadośćuczynienie

Gdy powikłania i urazy okołoporodowe wynikają z błędu medycznego: położnej, lekarza lub innego członka personelu medycznego, rodzice dziecka mogą żądać odszkodowania, zadośćuczynienia oraz renty.

Wiadomo jednak, że żadne pieniądze nie są w stanie wynagrodzić maluchowi oraz jego rodzicom cierpienia związanego z urazem. Dzieci po urazach okołoporodowych często wymagają dalszego, zwykle bardzo kosztownego leczenia.

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze