Trwa ładowanie...

Dyskalkulia – objawy, przyczyny, rozpoznanie i terapia

Avatar placeholder
06.05.2024 15:33
Dyskalkulia objawia się m.in. problemami z liczeniem i liczbami oraz trudnością z rozpoznawaniem wzorców liczbowych
Dyskalkulia objawia się m.in. problemami z liczeniem i liczbami oraz trudnością z rozpoznawaniem wzorców liczbowych (Adobe Stock)

Dyskalkulia, obok dysleksji, dysgrafii i dysortografii, jest zaliczana do grupy specyficznych trudności w uczeniu się. Jej istotą są problemy z przyswojeniem matematyki. Jakie są jej przyczyny i objawy? Które strategie edukacyjne są skuteczne? Na czym polega pomoc dla dzieci z dyskalkulią?

spis treści

1. Czym jest dyskalkulia?

Dyskalkulia jest zaburzeniem, którego istotą jest trudność w zrozumieniu i wykonywaniu różnych pojęć i działań matematycznych. Osoby, które się z nią zmagają, mogą mieć problemy z liczeniem i liczbami, rozpoznawaniem wzorców liczbowych, rozumieniem relacji matematycznych, operacji arytmetycznych i rozwiązywaniem problemów matematycznych, także pamięcią matematyczną.

Dyskalkulia została uwzględniona w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 w pozycji F81.2 jako specyficzne zaburzenia umiejętności arytmetycznych. Termin dyskalkulia pochodzi z języka łacińskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza ”trudności w liczeniu” (calkulare – liczyć, dys – trudność).

Zobacz film: "Kreatywne zabawy z dzieckiem: Liczydełka sensoryczne"

Jakie są przyczyny występowania dyskalkulii u dzieci?

Według specjalistów jest to wrodzone rozwojowe zaburzenie zdolności matematycznych o podłożu środowiskowym, genetycznym lub wrodzonym. Odpowiadać za nie mogą nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania części mózgu odpowiedzialnej za dojrzewanie umiejętności matematycznych wraz z wiekiem.

2. Objawy dyskalkulii

Objawy dyskalkulii u dzieci i dorosłych są różne. W dużej mierze zależą od wieku i stopnia patologii, ale i cech indywidualnych osoby. Typowe dla zaburzenia są trudności w:

 • nauce kolejności liczb,
 • rozpoznawaniu symboli matematycznych,
 • wykonywaniu podstawowych działań arytmetycznych,
 • orientacji w schemacie relacji przestrzennych (nad, pod, obok, lewa, prawa), nazywaniem kierunku,
 • zapamiętywaniu faktów matematycznych (np. tabliczka mnożenia),
 • zapamiętywaniu sekwencji działań (np. działania matematyczne),
 • rozumieniu abstrakcyjnych pojęć matematycznych (np. równań, proporcji, relacji przestrzennych),
 • rozumieniu i rozwiązywaniu problemów matematycznych.

Dyskalkulia to zaburzenie, które ma negatywny wpływ tak na codzienne funkcjonowanie, jak i naukę oraz pracę zawodową.

3. Rodzaje dyskalkulii

W obrębie dyskalkulii wyodrębniono kilka typów zaburzenia, takich jak:

 • Dyskalkulia werbalna (słowna). To zaburzenia zdolności nazywania pojęć i relacji matematycznych, problemy z nazywaniem cyfr i numerów, trudności z określaniem liczby obiektów.
 • Dyskalkulia leksykalna (związana z czytaniem). To zaburzenie odczytywania cyfr, liczb i znaków operacyjnych oraz symboli matematycznych (takich jak choćby plus, minus, potęga), trudności w kojarzeniu symboli operacyjnych z ich nazwami.
 • Dyskalkulia graficzna. To trudności z zapisywaniem liczb i symboli operacyjnych, liczb przy liczeniu pisemnym.
 • Dyskalkulia operacyjna. To problemy w zakresie wykonywania działań matematycznych.
 • Dyskalkulia wykonawcza. Problemem jest na przykład porównywanie ilości i wielkości, trudności z uszeregowaniem obiektów w kolejności rosnącej lub malejącej.
 • Dyskalkulia pojęciowo-poznawcza. To zaburzenie rozumienia relacji niezbędnych do dokonywania obliczeń pamięciowych, idei matematycznych i zależności liczbowych.

4. Diagnoza dyskalkulii u dzieci

Diagnozę dyskalkulii przeprowadza się w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, której pracownicy wykorzystują różne metody (np. dyskalkulia test, kwestionariusze).

Sam proces diagnozy jest kilkuetapowy. Wymagana jest ocena specjalistów, takich jak psycholog, pedagog, terapeuta zajęciowy, często również neurolog, ale i okulista czy laryngolog. Ostateczna diagnoza wymaga bowiem wykluczenia innych zaburzeń, takich jak zaburzenia neurologiczne, psychiczne czy wady wzroku i/lub słuchu.

Wczesna diagnoza jest ważna, ponieważ pozwala na wdrożenie ćwiczeń, co ułatwia dziecku funkcjonowanie tak w domu, jak i szkole (pozwala na przykład na dostosowanie nauczania do jego umiejętności).

5. Terapia i wsparcie dla dzieci z dyskalkulią

Jakie są najlepsze strategie nauki i wsparcia dla dzieci z dyskalkulią? To zarówno indywidualne lekcje matematyki, inne zajęcia i narzędzia wspomagające naukę matematyki, ale i terapia zajęciowa.

Dziecko z diagnozą dyskalkulii powinno uczęszczać na zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole lub poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz podejmować pracę samokształceniową w domu. Najważniejsze, by działania były dobierane pod kątem indywidualnych potrzeb dziecka. To dlatego tak ważna jest edukacja na temat dyskalkulii dla nauczycieli i rodziców.

Terapia dyskalkulii polega na wypracowaniu sposobów radzenia sobie z zaburzeniem w życiu codziennym. Jak rodzice mogą wspierać dziecko z dyskalkulią w domu? Kluczowe jest wykonywanie ćwiczeń.

Pomóc mogą labirynty, rebusy, wykreślanki, wyszukiwanie ukrytych symboli oraz liczb na rysunkach, ale i porządkowanie liczb według ustalonej reguły, jednoczesne pisanie prawą i lewą ręką, odwzorowywanie figur geometrycznych. Dobrą praktyką jest także liczenie określonych obiektów podczas spaceru czy robienie zakupów zgodnie z listą.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze