Trwa ładowanie...

USG 3D

Avatar placeholder
20.03.2015 08:41
USG 3D
USG 3D

USG 3D to USG trójwymiarowe, umożliwiające zobaczenie twarzy i ciała dziecka przez rodziców prawie tak, jak widoczne byłyby na zdjęciu. Wielu psychologów uważa, że USG 3D przyczynia się do wytworzenia wcześniejszej silnej więzi emocjonalnej między przyszłymi rodzicami a dzieckiem. Obserwacja obrazu dziecka rozwijającego się w łonie kobiety w czasie badania USG ma nie tylko charakter rozrywki, ale również wzmacnia poczucie związku matki z nienarodzonym dzieckiem.

spis treści

1. Co to jest USG 3D?

Podstawowe badanie USG w ciąży odbywa się w prezentacji dwuwymiarowej. Jest to tzw. USG 2D. USG dwuwymiarowe umożliwia obserwowanie przekroju wnętrza macicy i zarysów ciała płodu wraz z obrazem jego narządów wewnętrznych. USG 2D stanowi najważniejszą część ciążowego badania ultrasonograficznego, ponieważ pozwala ocenić wielkość i kształt różnych części ciała dziecka, jego struktur anatomicznych, budowę i położenie łożyska oraz ilość wód płodowych. Aparaty USG nowej generacji umożliwiają również ocenę przepływu krwi przez naczynia krwionośne matki i płodu – jest to tzw. USG dopplerowskie.

USG 3D rekonstruuje obraz płodu i wnętrza macicy w prezentacji trójwymiarowej. USG trójwymiarowe pozwala uzyskać piękny obraz dziecka – zrozumiały dla obserwującej badanie kobiety ciężarnej i jej partnera. Badanie USG 3D pozwala również otrzymać przekroje anatomiczne płodu niedostępne w USG 2D, co ułatwia rozpoznawanie ewentualnych wad wrodzonych u dziecka. Trójwymiarowe USG w ciąży rejestruje obraz przestrzenny całego płodu i w dowolnym momencie umożliwia powrót do badania na aparacie USG lub na komputerze zewnętrznym, by ocenić dowolny przekrój, dokonać jego pomiarów, analiz i ułatwić postawienie diagnozy. Cena badania USG 3D wynosi około 200-250 zł. Nagrania USG wykonywane w technice 3D na życzenie mogą być przekazane pacjentom w formacie DVD. Tak zapisany obraz nienarodzonego dziecka stanowi dla przyszłych rodziców unikalną pamiątkę.

2. Obrazowanie 3D w ocenie wad wrodzonych u dziecka

Zobacz film: "Trójwymiarowe USG"

Obrazowanie trójwymiarowe ma duże znaczenie w diagnostyce niektórych chorób genetycznych i wad wrodzonych u dziecka jeszcze na etapie rozwoju prenatalnego. USG 3D ułatwia m.in. rozpoznawanie zespołu Downa. Dzięki obrazowi przestrzennemu możliwe jest precyzyjne sprawdzenie kości nosowych płodu, czyli parametru bardzo ważnego w ocenie ryzyka zespołu Downa. Dzięki USG 3D okazało się, że niektóre dzieci z zespołem Downa mają nieprawidłową tylko jedną z dwóch kości nosowych. Taka budowa części nosowej twarzy u płodu jest trudna do weryfikacji w obrazie 2D i stanowi wskazanie do inwazyjnych badań genetycznych.

Niektóre zdrowe płody mają zaś dość szeroką przerwę pomiędzy lewą i prawą kością nosową, która w obrazie płaskim może być błędnie interpretowana jako brak kości nosowych. Taka diagnoza może prowadzić do niepotrzebnej amniopunkcji. W obrazie trójwymiarowym ocena przerwy między kościami nosowymi jest łatwiejsza, co oszczędza pacjentce niepotrzebnego niepokoju. W USG 3D bardziej dokładna i powtarzalna niż w 2D jest także ocena przezierności karkowej płodu, która służy diagnostyce rozszczepu kręgosłupa.

3. Badanie USG kobiet w ciąży

Badanie USG w ciąży jest obecnie uznawane za standardowe. Pozwala niemal bezbłędnie monitorować rozwój prenatalny dziecka. Ginekolodzy zalecają wykonanie badania USG przynajmniej trzy razy w ciągu całej ciąży: między 11. a 14. tygodniem, około 20. tygodnia ciąży i po 30. tygodniu ciąży. Częstsze badania USG przeprowadza się w przypadku ciąży bliźniaczej, nadciśnienia ciężarnej lub cukrzycy. USG w ciąży jest dla kobiety bezbolesne i nie wymaga specjalnych przygotowań. Trwa zwykle około 20 minut. Na podstawie pomiarów wielkości płodu aparat USG jest w stanie obliczyć wiek płodu i przybliżoną datę porodu.

USG pozwala ocenić, czy wielkość dziecka zgadza się z czasem trwania ciąży. Badanie ocenia budowę narządów wewnętrznych płodu: serca, mózgu, nerek, kręgosłupa, żołądka, pęcherza moczowego. Wady rozwojowe struktur wewnętrznych najlepiej widać po 20. tygodniu ciąży. Analiza położenia płodu i umiejscowienia łożyska umożliwiają bezpieczne przeprowadzenie porodu. Świadomość prawidłowego wzrastania i rozwoju dziecka jest dla przyszłych rodziców bardzo ważna. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości u płodu można rozpocząć leczenie już w okresie trwania ciąży, a po porodzie jest się przygotowanym na ewentualne dodatkowe terapie czy zabiegi, chroniące zdrowie bądź życie dziecka.

Joanna Krocz

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze