Trwa ładowanie...

Zespół Hippla-Lindaua. Objawy i leczenie

 Ewa Rosiecka
08.09.2023 19:30
Zespół Hippla-Lindaua to choroba genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący
Zespół Hippla-Lindaua to choroba genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący (Adobe Stock)

Zespół von Hippla-Lindaua to choroba dziedziczna, która może wpływać na różne narządy i układy ciała. Występuje u 1 na 36000 osób, w Polsce żyje około 1000 pacjentów cierpiących na tę chorobę. Nosiciele tej mutacji są obarczeni zwiększonym ryzykiem występowania chorób nowotworowych. Czym jest Zespół Hippla-Lindaua? Jak się objawia? Czy zespół Hippla-Lindaua jest dziedziczny?

spis treści

1. Co to jest zespół Hippla-Lindaua?

Zespół von Hippla-Lindaua (naczyniakowatość siatkówkowo-móżdżkowa, VHL, HLS) to rzadka choroba genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalny dominujący, co oznacza, że jeśli jeden z rodziców ma mutację genu VHL, istnieje 50 proc. szansa, że dziecko odziedziczy tę mutację.

Choroba ta charakteryzuje się występowaniem naczyniaków krwionośnych zarodkowych (nazywanych hemangioblastomą) w półkulach móżdżku, siatkówce lub rzadziej pniu mózgu, korzeniach nerwowych i rdzeniu kręgowym.

Zobacz film: "Pomysły na wspólne, rodzinne spędzanie czasu"

Gen VHL odpowiada za produkcję białka, które pełni ważną funkcję w regulacji wzrostu komórek i kontroli nowotworzenia, dlatego u chorego mogą pojawiać się torbiele trzewne i guzy w narządach takich jak wątroba, nerki lub trzustka.

2. Jakie są objawy charakterystyczne tego zespołu?

Czy zespół Hippla-Lindaua wpływa na różne narządy i układy ciała? VHL może mieć wpływ m.in. na nerki, oczy, układ nerwowy, trzustkę, nadnercza i inne. Choroba może powodować:

  • różnego rodzaju zmiany narządowe w ośrodkowym układzie nerwowym, które najczęściej mają charakter naczyniaków zarodkowych, umiejscawiających się w móżdżku, rdzeniu kręgowym lub przedłużonym, powodując z czasem silne bóle głowy, oczu, mdłości i zawroty głowy;
  • naczyniaki zarodkowe siatkówki, w sytuacji, gdy guz nie jest leczony, prowadzą do całkowitej utraty wzroku;
  • zmiany nienowotworowe w nerkach, przypominające torbiele prawdziwe, a także nowotwory złośliwe, jak rak nerkowokomórkowy;
  • rozwijanie się guzów chromosomalnych w nadnerczach;
  • pojawianie się pojedynczych lub licznych torbieli, a także nowotworów w trzustce;
  • pojawianie się guzów w narządzie słuchu, które mogą doprowadzić do całkowitej głuchoty.
Choroba Hirschsprunga
Choroba Hirschsprunga

Choroba Hirschsprunga dotyka przede wszystkim niemowlęta i małe dzieci. Istotą tej rzadkiej choroby

przeczytaj artykuł

3. Jakie są główne zagrożenia zdrowotne związane z tym zespołem?

Największym zagrożeniem dla zdrowia związanym z zespołem Hippla-Lindaua są nowotwory: nerek, trzustki, nadnerczy, oczodołu i układu nerwowego, które stanowią poważne ryzyko dla pacjentów. Ponieważ mogą być złośliwe, istotne jest leczenie i monitorowanie rozwoju choroby.

4. Jakie są dostępne metody diagnozowania zespołu Hippla-Lindaua?

Diagnostyka zespołu Hippla-Lindaua to przede wszystkim badania genetyczne, które wykrywają mutacje w genie VHL. Ponadto badania obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny czy tomografia komputerowa, pomagają w identyfikacji nowotworów i guzków w narządach.

5. Czy istnieją metody leczenia lub terapie dla osób z tym zespołem?

Leczenie zespołu Hippla-Lindaua jest głównie ukierunkowane na usuwanie nowotworów i guzków oraz monitorowanie pacjentów pod kątem ewentualnego ponownego ich wystąpienia.

Chirurgia, radioterapia i farmakoterapia mogą być stosowane w zależności od miejsca wystąpienia i charakterystyki nowotworów.

6. Jakie są wyzwania związane z codziennym życiem osób z zespołem Hippla-Lindaua?

Osoby cierpiące na zespół Hippla-Lindaua powinny regularnie kontrolować swój stan zdrowia i poddawać się badaniom obrazowym, co może być jednak fizycznie i emocjonalnie obciążające. Mogą także doświadczać niepewności związanej z ryzykiem rozwoju nowotworów, dlatego powinny pozostawać pod opieką psychologiczną.

7. Czy istnieją organizacje lub grupy wsparcia dla osób i rodzin dotkniętych tym zespołem?

Istnieją organizacje pacjentów i grupy wsparcia, które pomagają chorym i ich rodzinom. Organizacje te oferują wsparcie emocjonalne oraz dostęp do zasobów medycznych.

8. Jakie są perspektywy rozwoju terapii dla osób z zespołem Hippla-Lindaua?

Badania nad terapiami dla osób z zespołem Hippla-Lindaua są stale prowadzone. Możliwe, że w przyszłości pojawią się skuteczniejsze metody leczenia oraz terapie ukierunkowane na konkretne mutacje genetyczne. Obecnie jednak najważniejsze jest regularne monitorowanie i wczesne wykrywanie nowotworów.

Choroba ta wymaga specjalistycznej opieki medycznej i wsparcia emocjonalnego. Osoby z VHL i ich rodziny powinny być pod opieką lekarzy specjalistów i korzystać z dostępnych zasobów wsparcia, aby skutecznie walczyć z chorobą.

Rekomendowane przez naszych ekspertów

Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze