Trwa ładowanie...

Czym są i jak leczyć zaburzenia świadomości?

Avatar placeholder
16.05.2019 13:40
Czym są i jak leczyć zaburzenia świadomości?
Czym są i jak leczyć zaburzenia świadomości? (123rf)

Zaburzenia świadomości to stan, w którym nasz umysł przestaje być przytomny. Tracimy nagle orientację w świecie. Nasza samokontrola znacznie się obniża. Skupienie uwagi bywa bardzo trudne. Chory odbiera we fragmentach rzeczywistość. Jakie są przyczyny zaburzeń świadomości oraz czym jest stan stuporu i amentywny?

spis treści
Śpiączka to jeden ze stanów zaburzeń świadomości
Śpiączka to jeden ze stanów zaburzeń świadomości

1. Czego dotyczą zaburzenia świadomości?

Zaburzenia świadomości to stan, w którym tracimy kontakt z chorym. Odruch rogówkowy jest wówczas bardzo słaby lub zanika zupełnie. Przyczyny zaburzeń świadomości są pierwotne oraz wtórne. Pierwotne dotyczą mózgu, pojawiają się przykładowo przy udarze mózgu, zapaleniu opon mózgowych, padaczce itp. Wtórne zaburzenia świadomości powstają na tle czynników fizycznych (np. wstrząs analityczny) lub w wyniku zatrucia alkoholem. Schorzenie ma charakter pozamózgowy.

2. Czym są ilościowe zaburzenia świadomości?

Zobacz film: "Żelazo w ciąży"

Ilościowe zaburzenia świadomości to: senność patologiczna – pojawia się splątany tok myślenia, ograniczony kontakt słowny itp., przymglenie świadomości – obnubilatio to odczucie zbliżone do stanu przed samym zaśnięciem. Pacjenci nie są w stanie właściwie odpowiedzieć na zadane pytanie, występuje również splątanie myślowe, półśpiączka – inaczej stan stuporu; brak reakcji słownych, ale odzew na ból jest zachowany, śpiączka – koma, chory nie jest w stanie zareagować na jakiekolwiek bodźce.

3. O jakościowych zaburzeniach świadomości

Orientacja dotyczy: po pierwsze – orientacji autopsychicznej (wiedza dotycząca informacji o sobie), po drugie – orientacji allopsychicznej (świadomość miejsca i czasu). Oto typowe jakościowe zaburzenia świadomości: * zespół majaczeniowy – delirium. W tym przypadku w głównej mierze zaburzona jest orientacja allopsychiczna. Delirium powstaje w efekcie upojenia alkoholowego. Towarzyszą mu omamy, stany lękowe, urojenia. Pacjentowi może wydawać się, że „coś” lub „ktoś” go dotyka. W zespole majaczeniowym mogą współwystępować: agresja, drżenie, zwidy, halucynacje itp.;

Zobacz także:

  • zespół pomroczny – innymi słowy jest to zamroczenie przytomności. Zahamowanie ruchowe może być nieznaczne. W tym przypadku również występują omamy i iluzje. Charakterystyczny jest także somnambulizm, zamroczenie jasne, sennowłóctwo;
  • zespół onejoroidalny – stan snopodobny, przypomina płytki sen. Omamy przybierają plastyczny charakter, np. podróż po fantastycznych światach;
  • zespół splątaninowy – oznacza poważny stan zaburzenia świadomości. Towarzyszą mu urojenia, splątanie myślowe, omamy. Zespół ten zaczyna się ostro od podwyższenia temperatury ciała. Z osobą chorą brak jest kontaktu słownego. Może wystąpić ostre majaczenie.
Polecane dla Ciebie
Pomocni lekarze